01 chiếc ô tô con nhãn hiệu Mazda; biển kiểm soát: 30E-786.99 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP. Đấu giá lần 2 lúc 08h ngày 30/9/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!