01 chiếc Máy xúc lật và 01 chiếc Xe ô tô khách hiệu Ford của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

Cuộc đấu giá đã kết thúc!