CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN NGÀY 18/11/2020

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc do Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nắm giữ như sau:

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ