Cây keo tai tượng, số lượng 7.095 cây do Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội bán thanh lý. Đấu giá 10h00 ngày 07/7/2023