Cây keo lai thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đấu giá 14h30 ngày 21/9/2022