Cây cao su thanh lý tại Đội sản xuất Chà Là của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh. Đấu giá 09h30 ngày 16/4/2024