Các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Lạc Việt tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn