647,91 ha cao su thanh lý năm 2022 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15. Đấu giá 14 giờ 00 ngày 10/3/2023