463,61 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Đấu giá 14h00 ngày 15/01/2024