22,49 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Đấu giá 14h00 ngày 18/4/2023