19 xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV. Đấu giá 09h00 ngày 21/11/2023