16 XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG THANH LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN-TNHH MTV. ĐẤU GIÁ 14H00 NGÀY 04/11/2022