151,41ha Cây cao su thanh lý tại Đội sản xuất Suối Lam của Công ty TNHH một thành viên 22-12 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 10/3/2023