THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 20/3/2020 – CTY CP SÔNG ĐÀ 4

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ phần Sông Đà 4

– Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Tài sản bán đấu giá:

STT TÊN TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM

(Đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng) TIỀN HỒ SƠ

(Đồng)

1 Gói 1: Gói thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng: 09 tài sản (có bảng kê kèm theo – chi tiết xem tại trang web daugiabtn.com) 3.300.000.000 660.000.000   500.000

     Giá đã bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc nhận, vận chuyển và chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có) do người mua được tài sản chịu.

Lưu ý: Khách hàng tham khảo bảng kê và mua hàng theo tình trạng hàng thực tế tại kho.

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 4.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 11/3 và ngày 12/3/2020.

 Địa điểm: nhà máy thủy điện Iagrai 3, huyện Iagrai tỉnh Gia Lai

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Giờ hành chính từ ngày 05/3/2020 đến ngày 17/3/2020

– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Thời gian: ngày 17, 18 và 19/3/2020.

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản          : 0021 000 372971

Tại Ngân hàng       : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

           Người thụ hưởng   : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 20/3/2020.

– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ SÔNG ĐÀ 4 GÓI 1

BẢNG KÊ TÀI SẢN