02 tàu tuần tra số hiệu HQ11-91-45, HQ11-91-59 và 02 ca nô HQ11-01-11, HQ11-01-12 đã qua sử dụng tại Hải đội 3, bán riêng từng chiếc theo nguyên hiện trạng

Liên hệ xem tài sản:

Ông Vũ Ngọc Khiêm – Phó Hải đội trưởng ĐT: 097 3286868,

Nguyễn Văn Tuấn 090 9139616.

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM