02 Lô Vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai. Đấu giá 09h00 ngày 28/7/2022