THÔNG BÁO TẠM DỪNG THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “02 XE ÔTÔ TẢI BEN MANG NHÃN HIỆU HYUNDAI” CỦA AGRIBANK – CHI NHÁNH CẦU GIẤY