THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 24/12/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ