THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 19/7/2019 – XE Ô TÔ TOYOTA BKS 29X-9111

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

ĐĂNG KÝ ĐĂNG KIỂM XE