THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ, MÁY MÓC CONG CỤ THANH LÝ NGÀY 28/10/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ