THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ NGÀY 12/12/2017

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

HÌNH XE 61K-1815