THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 14/5/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ