THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 20/7/2018

 

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ