THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 16/01/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

GIẤY TỜ 02 XE THANH LÝ