THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ XE CƠ GIỚI NGÀY 20/11/2018

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ