THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY KEO LAI NGÀY 17/5/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ