THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LÝ NGÀY 20/02/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ