THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU THANH LY NGÀY 11/4/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ