THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU NGÀY 22/11/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ