THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU NGÀY 09/02/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

DANH SÁCH LÔ CAO SU BÁN ĐẤU GIÁ