THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 05 XE COBUS NGÀY 20/9/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ