TB BÁN ĐẤU GIÁ CẨU TRỤC HITACHI KH230-3 THANH LÝ NGÀY 06/9/2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ