TB BÁN ĐẤU GIÁ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU NGÀY 20/4/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

   THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ