Thông Báo Bán Đấu Giá QSDĐ Tại Ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm (Cty Bình an)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 2

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số
70(1), tờ bản đồ số 6, Diện tích 176 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ
665117; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H0745; Số QĐ: 4157/QĐ-UB
do UBND huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm), thành phố Hà Nội cấp ngày
15/12/2005. Chủ sở hữu bà Bùi Thị Liên.
Địa chỉ: Số nhà 4, ngách 8/11, ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội
Giá khởi điểm: 10.413.920.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm mười ba triệu chín
trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
Lưu ý: Mọi khoản phí, lệ phí và các khoản thuế phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền
sở hữu, quyền sử dụng, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nh�
nước có thẩm quyền do người mua được tài sản chịu.
Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản của bà Bùi Thị Liên thế chấp tại Ngân hàng
theo Hợp đồng thế chấp bất động sản để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của người khác
số công chứng 191753. Quyển số: 17/HĐTC ngày 02/4/2019 đã ký giữa bà Bùi Thị Liên;
Agribank Chi nhánh Cầu Giấy và Công ty TNHH truyền thông Bình An. Do Công ty
TNHH truyền thông Bình An không có phương án trả nợ vay Ngân hàng. Vì vậy Agribank
Chi nhánh Cầu Giấy và bà Bùi Thị Liên đã thỏa thuận, thống nhất về việc xử lý tài sản bảo
đảm để thu hồi nợ.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 08/12 và ngày 09/12/2020.
Địa điểm: Số nhà 4, ngách 8/11, ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 08/01 đến hết ngày 22/01/2021.
– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/tài sản.
– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước: 2.080.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 21/01, 22/01 và hạn chót đến hết 11h ngày
25/01/2021

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 1507201068691
Tại Ngân hàng : Agribank – CN Cầu Giấy
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách
hàng nào có giá trả cao nhất so với giá khởi điểm là người trúng đấu giá.
– Bước giá: 50.000.000 đồng (khách hàng có thể trả giá KĐ + (n x….) đồng
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30 ngày 26/01/2021.
– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Thông báo + Quy chế + Giấy chứng nhận