QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE DAUGIABTN.COM

Căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017;
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:

 

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục của hoạt động đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com theo phương thức trả giá lên của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Quy chế này được áp dụng song song với Quy chế cuộc đấu giá được ban hành cụ thể cho từng cuộc đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế quy định phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của:

 • Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam quản lý sàn đấu giá.
 • Đấu giá viên, thư ký và nhân viên quản lý cuộc đấu giá trực tuyến.
 • Khách hàng/ người tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 3: Giải thích từ ngữ:

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến là Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mã số thuế: 0108213109.

Trong quy chế này, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đóng vai trò là Tổ chức đấu giá tài sản.

 1. Website là website đấu giá trực tuyến, có địa chỉ tên miền daugiatbn.com.
 2. Người tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, đã đăng ký tài khoản trên Website đấu giá trực tuyến daugiabtn.com., có đủ điều kiện được tham gia đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
 3. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.
 5. Quản lý sàn đấu giá là những người được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp quyền quản trị Website, hoạt động theo Quy chế về Quyền và trách nhiệm của Ban quan trị Website.
 6. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;
 7. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên
 8. Giá trúng đấu giá: là mức giá trả cao nhất và nhanh nhất theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.
 • Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;
 • Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;
 • Cuộc đấu giá là thời gian diễn ra quá trình khách hàng trả giá mua tài sản.
 • Cuộc đấu giá sắp diễn ra là tài sản mà Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa đến thời điểm bắt đầu trả giá.
 • Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.

Điều 4: Các quy định chung:

 1. Đồng tiền Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là VNĐ);
 2. Ngày: Là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7;
 3. Giờ: Là giờ được ghi nhận trên hệ thống Website daugiabtn.com, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7;
 4. Thời gian: là thời gian của hệ thống Website daugiabtn.com, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7, độ chính xác là 1/1000 giây.

Điều 5: Nguyên tắc đấu giá trực tuyến

 1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
 2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
 4. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành
 5. Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng quy định. Khách hàng tham gia đấu giá được tổ chức bán đấu giá cấp tài khoản, Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nào sẽ đăng ký đấu giá tài sản đó.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Điều 6. Trình tự thủ tục với người tham gia đấu giá

 1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng muốn tham gia đấu giá hệ thống đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com phải đăng ký tài khoản (khách hàng tham khảo Hướng dẫn đấu giá trực tuyến để lập tài khoản).

Nếu yêu cầu cán bộ Công ty lập tài khoản giúp thì phải nộp 50.000 đồng.

Khách hàng có tài khoản đăng nhập vào hệ thống để đăng ký tham gia đấu giá, lựa chọn tài sản mình muốn tham gia đấu giá, tham khảo thông tin tài sản và khách hàng tích vào mục “Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá tài sản” và bấm chọn Đăng ký tham gia đấu giá.  Hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở khách hàng nộp tiền mua Hồ sơ và tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá.

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam xác nhận, khách hàng sẽ nhận được email từ hệ thống xác nhận đã đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 1. Tham gia cuộc đấu giá

30 phút trước giở mở cuộc đấu giá, người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ nhận được email từ hệ thống nhắc nhở tham gia cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào hệ thống và vào trang đấu giá trong thời gian diễn ra cuộc bán đấu giá, phải ấn nút “Điểm danh”. Nếu không thực hiện sẽ bị coi như không tham gia cuộc bán đấu giá và bị mất tiền đặt trước.

Tại mỗi cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một mã khách hàng. Mã này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá và được hiện thị trên màn hình giao diện người dùng cùng giá trả.

 1. Trả giá

Trên giao diện của người tham gia đấu giá, sẽ có các thông tin về tài sản, giá trả cao nhất và mã khách hàng trả giá cao nhất hiện tại. Người tham gia đấu giá lựa chọn giá trả, bấm xác nhận để gửi giá lên hệ thống. Giá trả của người tham gia đấu giá được hiển thị ngay lập tức trên hệ thống với độ chính xác lên đến 1/1000 giây.

Giá trả cao nhất và mã khách hàng trả giá cao nhất hiện tại sẽ được hiển thị liên tục trên màn hình giao diện người dùng mỗi 30 giây.

 1. Rút lại giá đã trả
 • Chỉ được rút lại giá đã trả trong thời gian đấu giá.
 • Chỉ người đang trả giá cao nhất có quyền rút lại giá đã trả.
 • Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền đấu giá, tịch thu tiền đặt trước.
 1. Ký Biên bản đấu giá

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo đến khách hàng trúng đấu giá. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá sẽ phải đến Văn phòng Công ty để ký Biên bản đấu giá.

Điều 7. Trình tự, thủ tục với Đấu giá viên

 1. Quản lý thông tin người đăng ký tham gia đấu giá

Sau khi người tham gia đấu giá đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước, Đấu giá viên phải thực hiện xác nhận trên hệ thống khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá. Sau đó hệ thống sẽ tự động gửi mail xác nhận đến người tham gia đấu giá và nhắc nhở khách hàng tham gia cuộc đấu giá.

Trong trường hợp không có người nào đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá, Đấu giá viên phải thực hiện xác nhận thông tin này lên hệ thống.

 1. Điều hành cuộc đấu giá

Đấu giá viên, thư ký và người giúp việc phải đăng nhập hệ thống, truy cập vào trang đấu giá trước giờ mở cuộc đấu giá 10 phút, in danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đấu giá viên phải theo dõi quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

 1. Loại bỏ người tham gia đấu giá

Trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá, Đấu giá viên có quyền truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

Với khách hàng rút lại giá đã trả, Đấu giá viên cũng thực hiện loại bỏ, không cho tiếp tục trả giá.

 1. Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
 2. Kết thúc cuộc đấu giá

Sau khi kết thúc trả giá, Đấu giá viên bấm xác nhận kết thúc cuộc đấu giá.

Hệ thống xác nhận giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá.

Đấu giá viên và người giúp việc in Biên bản đấu giá, trích xuất lịch sử trả giá, chuyển cho các bên liên quan cùng ký.

Điều 8: Trình tự, thủ tục với Người có tài sản đấu giá.

Người có tài sản đấu giá phải có mặt cùng với Đấu giá viên và Thư ký cuộc đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Người có tài sản đấu giá sẽ được cấp tài khoản để quan sát diễn biến cuộc đấu giá.

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Người có tài sản đấu giá phải ký vào Biên bản đấu giá.

Điều 9. Quy định về thời gian đấu giá

Lựa chọn 1: Thời gian tối đa cho một cuộc trả giá là 30 phút.

Lựa chọn 2: Người tham gia đấu giá đầu tiên phải thực hiện trả giá trong vòng 10 phút đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu đấu giá. Nếu hết 10 phút mà không có ai trả giá, cuộc đấu giá sẽ kết thúc và ghi nhận kết quả là không thành công do không có người trả giá.

Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá thành công, cứ mỗi 02 phút, sẽ có thông báo giá cao nhất hiện tại và nhắc mọi người tham gia trả giá. Sau 03 lần nhắc giá mà không có người tham gia đấu giá nào trả giá cao hơn, cuộc đấu giá tài sản sẽ kết thúc.

Điều 10. Giá trả

 • Người tham gia đấu giá đầu tiên phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm cộng 01 bước giá và không vượt quá 05 bước giá, người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước ít nhất 01 bước giá và không vượt quá 05 bước giá.
 • Một người tham gia đấu giá không được trả giá 02 lần liên tiếp nhau. Nếu khách hàng trả giá cao nhất tiếp tục trả giá sẽ có thông báo: “Bạn đang là người trả giá cao nhất, không được trả giá tiếp”.
 • Thời điểm trả giá của khách hàng được hệ thống ghi nhận chính xác đến 1/1000 giây.

Điều 11. Giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá

Kết quả đấu giá:  giá trả của người tham gia đấu giá được sắp xếp trình tự thời gian,

Giá trúng đấu giá là giá trả hợp lệ cao nhất và sớm nhất cho tới trước thời điểm kết thúc cuộc đấu giá tài sản, được hệ thống xác định tự động sau khi đấu giá viên xác nhận kết thúc cuộc đấu giá

Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ cao nhất và sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống, được xác định khi kết thúc cuộc đấu giá.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

 • Chỉ được rút lại giá đã trả trong thời gian đấu giá.
 • Chỉ người đang trả giá cao nhất có quyền rút lại giá đã trả.
 • Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền đấu giá, bị mất tiền đặt trước.
 • Sau khi người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả, thông tin về cuộc đấu giá sẽ cập nhật:
 • Nếu đây là trả giá đầu tiên: cuộc đấu giá sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu, thời gian còn lại sẽ là 10 phút kể từ thời điểm người trả giá cao nhất rút lại trả giá.
 • Nếu đây không phải là lần trả giá đầu tiên: cuộc đấu giá tiếp tục từ mức giá trả hợp lệ cao nhất và gần nhất.

Điều 13. Biên bản đấu giá

Biên bản đấu giá được in trực tiếp từ hệ thống ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, đại diện Người có tài sản đấu giá, thư ký phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá phải ký Biên bản đấu giá trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Điều 14: Xử lý trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không thực hiện được

 1. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho Người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được; hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu và thông báo cho Người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại; Việc dừng và đấu giá lại sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên (Đấu giá viên và Người có tài sản).
 2. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam bồi thường thiệt hại do lỗi mà tổ chức mình gây ra trong quá trình vận hành hệ thống đấu giá trực tuyến theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN KHI THAM GIA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE DAUGIABTN.COM

Điều 15: Quyền hạn và trách nhiệm của Người tham gia đấu giá trên Hệ thống Đấu giá trực tuyến daugiabtn.com

 1. Quyền hạn:
 • Được cấp tài khoản sử dụng hệ thống đấu giá trực tuyến sau khi cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin hệ thống yêu cầu và được phê duyệt.
 • Được quản lý và thay đổi thông tin tài khoản.
 • Được truy cập, xem xét thông tin các cuộc đấu giá đã đăng tải.
 • Được đăng ký tham gia đấu giá.
 • Được tham gia cuộc đấu giá khi đã đủ điều kiện.
 • Được tham gia trả giá trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin hệ thống yêu cầu khi Đăng ký tài khoản.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã cung cấp.
 • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến.
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website Đấu giá trực tuyến com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Đấu giá trực tuyến daugiabtn.com. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Điều 16: Quyền hạn và trách nhiệm của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá

 1. Quyền hạn
 • Được cấp tài khoản đấu giá viên.
 • Được xem xét và quản lý danh sách người đăng ký tham gia cuộc đấu giá.
 • Được phê duyệt khi người tham gia đấu giá đủ điều kiện.
 • Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
 • Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
 • Dừng cuộc tham gia
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản.
 • Quản lý thông tin tài sản đấu giá được phân công.
 • Quản lý và giám sát cuộc đấu giá được phân công.
 • Quản lý danh sách người đăng ký tham gia đấu giá.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.

Điều 17: Quyền hạn và trách nhiệm của quản lý sàn đấu giá

 1. Quyền hạn:
 • Phê duyệt tài khoản đăng ký của người tham gia đấu giá.
 • Hủy tài khoản đăng ký của người tham gia đấu giá trong trường hợp có vi phạm bị tước quyền tham gia đấu giá.
 • Quản lý thông tin và thống kê về tài khoản đấu giá, tài sản đấu giá, kết quả cuộc đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Bảo đảm vận hành hoạt động của Hệ thống Đấu giá trực tuyến.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.

CHƯƠNG IV

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

Điều 18. Phạm vi thu thập thông tin

 1. Thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản.
 2. Các dữ liệu của cuộc đấu giá: khách hàng tham gia đấu giá, giá trả, thời điểm trả giá, người trả giá, giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá…;
 3. Tổ chức đấu giá tài sản tiến hành thu thập, lưu trữ và bảo mật thông tin Khách hàng, những người tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản khác có liên quan.

Điều 19. Trách nhiệm của Khách hàng trong việc bảo mật thông tin

 1. Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 2. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 20. Phạm vi sử dụng thông tin

Website sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 1. Cung cấp các dịch vụ đến các Khách hàng;
 2. Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 3. Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 4. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Ban quản trị Website có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Khách hàng.

Điều 21. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hệ thống.

Điều 22. Những chủ thể có quyền tiếp cận thông tin

 1. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và Ban quản lý sàn đấu giá có quyền tiếp cận các thông tin khách hàng đã đăng ký khi lập tài khoản.
 2. Đấu giá viên và các thư ký hỗ trợ chỉ có thể tiếp cận được thông tin của Người tham gia cuộc đấu giá được phân công.
 3. Các khách hàng không được tiếp cận thông tin của các khách hàng khác.
 4. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Điều 23.        Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Địa điểm để máy chủ:

 • Máy chủ 1:
 • Máy chủ 2:

Trường hợp khách hàng có nhu cầu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến tài khoản, vui lòng liên hệ qua Email:

Điều 24. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 1. Thông tin Người tham gia đấu giá trên thống được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin tại Chương này.
 2. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách hàng, Ban quản lý sàn đấu giá và Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 5. Ban Quản lý sàn đấu giá không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký, được áp dụng đồng thời với Quy chế cuộc đấu giá tại tất cả các cuộc đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến daugiabtn.com.

Quy chế này được Giám đốc Công ty Đấu giá Bắc Trung Nam ban hành ngày … tháng … năm 2021.