Cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Thừa Thiên Huế năm 2023. Đấu giá 09h30 ngày 11/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!