THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀU NGÀY 16/01/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

HÌNH ẢNH TÀU SHIPMARIN 06 VÀ 08